PAZAR ARAŞTIRMASI, RAPORU VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ DEVLET HİBELERI VE DESTEKLERİ

Ingiltere’ye İhracat yapacak TURK FIRMALARI Hangi desteklerden yararlanabilir?

PAZAR ARAŞTIRMASI, RAPORU Devlet desteklerine dahil midir?

Desteklerden hangi firmalar, nasıl koşullarda faydanabilir?

 

Yazımıza başlamadan önce, Konuyla ilgili yeterli bilgisi bulunmayan yada devlet desteklerinden haberdar olmayan türk şirket yöneticileri için aşağıda şuan yurtdışı için uygulanan devlet teşviklerinden bazılarını sıraladık.


*Bu teşvik, destek ve hibeler birbirinden bağımsız olup faklı başvuru koşulları ararlar. Genel olarak amaç Türkiye’nin kalkınmasına yardımcı olacak projelerde işi yöneten kişiye finansman, iş bağlantısı yada eğitim konusunda destek olmaktır.


• İhracat Teşvikleri

Pazar Araştırma Desteği

Pazara Giriş Desteği

• Yurtdışı Seyahat Destekleri

• Yurtdışı Ofis Desteği

• Türk Ticaret Merkezi Desteği

• Turquality Destekleri

• Markalaşma Desteği

• Sağlık Turizmi Destekleri

• Kosgeb Destekleri

• URGE Desteği

• E-ticaret Üyelik Desteği

• Bilişim Şirketlerine Yönelik Destekler

• Uluslararası Kuluçka Merkezi Destekleri

• DİĞER DESTEK ProgramlarıLevene Danışmanlık olarak, bu yazımızda sizlere detaylı olarak PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ Desteklerinden bahsedeceğiz. Hem İngiltere’ye gelicek şirketlere hem de İnglitere’den Türkiye’ye yatırım yapacak şirketlere gerekli desteklerden faydalanmalı konusunda fikir verebilir ve projelendirebiliriz. Eğer destek ve hibe konularında sorularınız olursa, lütfen çekinmeden bize yazabilirsiniz.


2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Kimler yararlanabilir, destekler nelerdir, nasil basvuru yapilir?


DESTEK ALT BAŞLIKLARI şu şekildedir:


2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (11.04.2019)

2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)

Destek 1 - Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Destek 2 - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Destek 3 - Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri Desteği

Destek 4 - Rapor Satın Alma Desteği

Destek 5 - Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımı - Danışmanlık Desteği

Destek 6 - Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı - Danışmanlık Desteği

Destek 7 - Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı - Kredi Faiz Desteği

Destek 8 - Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Satın Alımı 

DESTEK 1 - YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ


Desteğin Amacı Nedir?


Yeni ihraç pazarları yaratılması ve varolan/geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapması amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezisine ilişkin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Kimler Yararlanabilir?


Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan, Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler destekten yararlanabilir.


Destek Kapsamındaki Harcamalar Nelerdir?


Yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmekte olup, desteklenen kalemler ve limitler aşağıdadır: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri. Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.


Destek Oran ve Limiti Nedir?


Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin belirtilen giderler %70 oranında ve gezi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir. Bir Şirket En Fazla Kaç Yurt Dışı Pazar Araştırması Gezisi İçin Destek Alabilir? Bir şirket bir takvim yılı içerisinde gerçekleştirdiği en fazla 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi için destek alabilir. Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.


Kaç Kişinin Harcamaları Desteklenir? Yurt dışı pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 şirket çalışanının harcamaları desteklenir. Burada bahsi geçen şirket çalışanı şirket ortakları ya da personelini ifade eder.


Bir Seyahat Kapsamında En Fazla Kaç Ülkeye Gidilebilir? Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 ülkede de yapılabilir. Eğer bir seyahat kapsamında 3’ten fazla ülkede araştırma yapıldı ise ilk 3 ülkeye yönelik harcamalar ve Türkiye’ye dönüş gideri destek kapsamında değerlendirilir.


Birden Çok Ülkeye Gidilmesi Durumunda Başvuru Nasıl Yapılmalıdır? Birden fazla ülkeyi kapsayan yurt dışı pazar araştırması gezisi için tek bir başvuru yapmak gerekmektedir.


Seyahat Birden Fazla Ülkede Gerçekleştirildiğinde Kaç Pazar Araştırması Değerlendirme Raporu Hazırlanmalıdır? Seyahat için hazırlanacak olan tek bir dosya içerisinde araştırma yapılan her bir ülke için Pazar Araştırması Değerlendirme Raporunun (EK A-4) ayrı ayrı hazırlanması gerekmektedir.


Pazar Araştırması Kapsamında Yapılacak Görüşmelerle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? Yurt dışı pazar araştırmasının her bir günü için birbirinden farklı en az bir kurum, kuruluş, şirket veya aynı kurum, kuruluş, şirketin değişik birimleri ile görüşme yapılmalıdır. Yolculuk (seyahat başlangıç günü) ve resmi tatil (hafta sonu tatil günü) günleri hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti karşılanmaz.


Yapılacak Görüşmelere Yönelik Olarak Ne Tür Belgelerin Sunulması Gerekmektedir? Yapılacak görüşmelere yönelik olarak Görüşme Yapılan Kurum/Kuruluş/Şirket Bilgi Formunun (EK A 5) eksiksiz olarak doldurulması ve görüşmelerin içeriğine yönelik olarak detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Destekleyici belge olarak görüşme yapılan firmalara ait kartvizitlerin eklenmesi faydalı olacaktır.


Yurt Dışı Pazar Araştırması Gezisi İçin Süre Sınırı Var mıdır? Yurt dışı pazar araştırması gezisi için ayrılan süre en az 2, yol hariç en fazla 10 gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 günlük süre en az 2 gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. Pazar araştırması süresinin hesaplanmasında Türkiye’den çıkış ve Türkiye’ye dönüş tarihleri esas alınır.


Araştırma Süresi 10 Günü Geçebilir mi? 10 (on) günü aşan bir yurt dışı pazar araştırması gezisinde araştırma süresinin makul bir süre olması kaydıyla ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye’ye dönüş gideri desteklenir.


Araştırma Yapılacak Ülkeye Başka Bir Ülkeden Geçiş Yapılabilir mi? Yurt dışı pazar araştırması gezisinin yapıldığı ülkeyle coğrafi yakınlık koşulunun sağlandığı durumlar dışında görüşme yapılmayan ülkeye gidilmesi durumunda konaklama ve ulaşım bedelleri desteklenmez.


Ödemeler Nasıl Yapılmalıdır? Ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Banka onaylı EFT, SWIFT, havale dekontu ile kredi kartı ekstresi aslı veya banka onaylı örneği ödeme belgesi olarak kabul edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde şirket kredi kartı veya şirket ortaklarının kişisel kredi kartı kullanılabilir. Yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında uluslararası veya şehirlerarası ulaşımda yapılan tren, gemi veya otobüs harcamaları için bankacılık kanalıyla ödeme yapıldığını gösteren belge aranmaz.


Hangi Faaliyetler Destek Kapsamı Dışındadır?

Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri, Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen organizasyonlara katılım, Yurt dışı pazar araştırması gezisi faaliyeti çerçevesinde pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak edilmesi ve 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında fuar katılım desteğinden yararlanma başvurusunda bulunulması,


Fuar Ziyaretleri Destek Kapsamında mıdır? Sadece fuar ziyaretinin gerçekleştirildiği geziler destek kapsamı dışındadır. Ancak yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında pazar araştırmasına ilaveten fuar ziyareti gerçekleştirildiğinde ilgili gezi desteklenir.


First/Business/Comfort Uçuşlar Desteklenir mi? Ekonomi sınıfı uçak bilet bedelleri destek kapsamında olduğundan First/Business/Comfort class bilet bedelleri desteklenmez. Uçak bileti üzerinde herhangi bir uçuş güzergahında uçuş sınıfının First/Business/Comfort class olarak görülmesi halinde bilet tutarının tamamı destek kapsamı dışında tutulur. Ancak, bilet üzerinde bütün uçuş güzergahlarının ekonomi sınıfı olduğu görülmekle birlikte biniş kartlarında ekonomi sınıfı dışında bir uçuş tespit edilmesi durumunda (upgrade vb. durumlarda) bilet üzerinde görülen ekonomi sınıfı bilet tutarının tamamı desteklenir.


Uçuşlara Ait Harcamaların Desteklenebilmesi İçin Hangi Belgelerin İbraz Edilmesi Gerekmektedir? Bilet koçanı veya elektronik bilet, biniş kartları, uçak biletlerinin seyahat acentesinden satın alınması durumunda acentenin düzenlediği ayrıntılı fatura ve ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.


Araç Kiralama Harcamasının Desteklenebilmesi İçin Hangi Belgelerin İbraz Edilmesi Gerekmektedir? Araç kiralama faturası ve faturaya ait ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belge gerekmektedir.


Konaklama Harcamasının Desteklenebilmesi İçin Hangi Belgelerin İbraz Edilmesi Gerekmektedir? Oda-kahvaltı tutarını gösteren ayrıntılı fatura ve faturaya ait ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği gerekmektedir. Konaklama faturası seyahat acentesinden alındı ise acentenin düzenlediği ayrıntılı fatura (konaklayan kişi/kişiler, konaklanan otel ve tarih bilgileri ile gecelik konaklama bedelini gösteren), yurt dışında kalınan otelden alınacak konaklayanların isimlerini ve konaklama tarihlerini içeren yazı ve seyahat acentesine yapılan ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belge gerekmektedir.


Yabancı Dilde Düzenlenen Belgelerin Tercüme Edilmesi Gerekli midir? İngilizce düzenlenen belgelerin tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, İngilizce haricinde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir.


Ön Onay Aşaması Var mıdır? Yurt dışı pazar araştırması desteğinden yararlanabilmek için ön onay alınmasına gerek yoktur.


Başvuru Ne Zaman Yapılır? Araştırma sonrasında ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.


Başvurular Nereye Yapılır? Başvurular, şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ya da Bakanlığın (EK E)’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine başvuru dilekçesi ile birlikte yapılır.


Başvuru Belgelerinde Eksiklik Söz Konusu Olursa Süreç Nasıl İşler? Başvuruda eksik bilgi ve belge tespit edilmesi durumunda ilgili şirkete eksik belge bildirimi yapılır.


Eksik Belge Tamamlama Süresi Nedir? Eksik belge bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde eksiklerin tamamlanması gerekir. Eksikliklerin 3 ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 aylık süre, eksik belge bildirim yazısının evrak çıkış tarihiyle başlar ve başvuru sahiplerinin bildirim üzerine vereceği cevabın Ekonomi Bakanlığı’nın veya ilgili Bölge Müdürlüğü’nün evrak kayıtlarına girdiği tarihte biter.


Destekten Faydalanabilmek İçin Bir Dosyada Olması Gereken Belgelerin Listesine Nereden Ulaşılabilir? Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği başlığı altında yer alan başvuru belgeleri listesi ve dikkat edilecek hususlar (EK-A) bölümünde ilgili destek için dosyada bulunması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar listesine ulaşılabilir.


Destek 4 - RAPOR DESTEĞİ


Desteğin Amacı Nedir? Pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi için uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Kimler Yararlanabilir? Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan, Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler ile İşbirliği Kuruluşları destekten yararlanabilir.


Destek Kapsamındaki Harcamalar Nelerdir? Sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderler desteklenmektedir. Mali ve hukuki raporlar da destek kapsamında değerlendirilmektedir.


Destek Oran ve Limiti Nedir? Destek oranı şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 olarak uygulanmaktadır. Pazara Giriş Desteği (Sektör, Ülke, Yabancı Şirket Veya Marka Odaklı Rapor Desteği + Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği) kapsamında şirketler ile İşbirliği Kuruluşları yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.


Satın Alınan Raporların Güncel Olması Konusunda Bir Sınırlama Mevcut mudur? Satın alınan raporların alım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olması gerekmektedir. Daha önceki bir tarihe ait raporlar desteklenmemektedir. Raporun Satın Alınabileceği Firmalarla İlgili Bir Sınırlama Mevcut mudur? Raporlar, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® ’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ”e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmaları ile daha önce uluslararası nitelikte benzer raporlar hazırlamış olmak kaydıyla Bakanlığın uygun gördüğü kuruluşlardan satın alınabilir. Raporun Satın Alınabileceği Firmalarla İlgili Listelere Nasıl Ulaşılabilir? Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® ’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ”e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmaları listesine http://www.turquality.com sitesinden ulaşılabilir. Ancak, daha önce uluslararası nitelikte benzer raporlar hazırlamış firmalara ilişkin bir liste bulunmamaktadır.


Ön Onay Aşaması Var mıdır? Rapor desteğinden faydalanabilmek için rapor satın alınmadan önce satın alınacak rapor için Ekonomi Bakanlığından ön onay alınması gerekmektedir.


Ön Onay Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır? Ön onay almak için Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru esnasında Rapor Desteği ön onay formu (kaşeli ve imzalı) ile birlikte rapora ilişkin hizmet sağlayacak uluslararası kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği ve/veya hazırlanacak raporun taslağı ibraz edilmelidir. Ayrıca ön onay formu (excel formatında) ve söz konusu taslaklar CD ile yazı ekine ilave edilmelidir. Raporlara ilişkin Bakanlığın ön onayı alınmadan herhangi bir fatura kestirilmesi ya da ödeme dekontu sunulması halinde söz konusu harcamalar desteklenmemektedir.


Başvuru Ne Zaman Yapılır? Ön onay verilmesini takiben rapor satın alındıktan sonra ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.


Başvurular Nereye Yapılır? Başvurular, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne yapılır.


Ödemeler Nasıl Yapılmalıdır? Ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Banka onaylı EFT, SWIFT, havale dekontu ile kredi kartı ekstresi aslı veya banka onaylı örneği ödeme belgesi olarak kabul edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde şirket kredi kartı veya şirket ortaklarının kişisel kredi kartı kullanılabilir.


Yabancı Dilde Düzenlenen Belgelerin Tercüme Edilmesi Gerekli midir? İngilizce düzenlenen belgelerin tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, İngilizce haricinde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir.


Başvuru Belgelerinde Eksiklik Söz Konusu Olursa Süreç Nasıl İşler? Başvuruda eksik bilgi ve belge tespit edilmesi durumunda ilgili şirkete eksik belge bildirimi yapılır.


Eksik Belge Tamamlama Süresi Nedir? Eksik belge bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde eksiklerin tamamlanması gerekir. Eksikliklerin 3 ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 aylık süre, eksik belge bildirim yazısının evrak çıkış tarihiyle başlar ve başvuru sahiplerinin bildirim üzerine vereceği cevabın Ekonomi Bakanlığı’nın evrak kayıtlarına girdiği tarihte biter.


Destekten Faydalanabilmek İçin Bir Dosyada Olması Gereken Belgelerin Listesine Nereden Ulaşılabilir? Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği başlığı altında yer alan başvuru belgeleri listesi ve dikkat edilecek hususlar (EK-BR) bölümünde ilgili destek için dosyada bulunması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar listesine ulaşılabilir. 

LEVENE DANIŞMANLIK - PAZAR ARASTIRMA RAPOR DESTEGI:


Sizler için ister İngiltere'de ister diğer yurtdışı pazarlarda, ürün-hizmetlerinizi satmanın en kolay ve en hızlı ve en hesaplı yollarını araştırıp sizlerle paylaşıyoruz. Data (Bilgi) alarak yaptığımız analizlerle sizlere pazar ve ürün hakında en güncel bilgileri sunarak, karar verme mekanizmasını en efektif şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Levene Danışmanlık olarak sizlere yeni ihracat pazarları bulmanızda yol gösterecek, denenmiş, başarılı olmuş ve yıllardır büyük firmalar tarafından kullanılan değerli bir hizmet sunuyoruz.


 • Hangi ülkelerde müşteri aramalıyım?

 • Hangi ülkelere odaklanmalıyım?

 • Hangi Stratejiyle pazara girmeliyim?

 • Vize, Banka Hesabı, Emlakla ilgili sorunları nasıl çözebilirim?

 • Hangi Belgelere, sertifikalara ihtiyacım olacak?

 • Hedef pazar neresi olmalı, Pazarın büyüme oranı nedir?

 • Rakiplerim kimler, ne hizmetler sağlıyorlar, benim ürünüme karşı avantajları neler?

 • Müşteriler kim, neyi tercih ederler, alışveriş alışkanlıkları nasıl?

 • Ürünümü piyasaya sürmeden nasıl deneyebilirim, Anket yada Demo yapabilir miyim?

 • Ürünle ilgili küresel ithalat ve ihracat rakamları nelerdir?

 • Sektördeki ithalatçı firmalar kimler ve kontak bilgilerine nasıl ulaşırım?

 • Bu firmalarla nasıl irtibat kurmalıyım?

 • Dijital gelişmeleri nasıl işime entegre ederim?

 • Keyword analizi, posta kodu analizi, sosyal medya analizi, SEO desteği, Ödeme altyapısı ve birçok baçka dijital araçla sizleri yeni pazarınızdaki rekabete tam kapasiteyle hazırlamak istiyoruz.


Sektör ve ürün bazında sadece size özel olarak hazırlanan Pazar Araştırma Raporu ile yukarıdakilere ve benzer birçok başka sorunun cevabını bulabilirsiniz.
RAPOR DESTEĞİ BAŞVURU BELGELERİ

(Belgelere ulaşmak için lütfen üstteki linke tıklayınız)

DİKKAT:

· İbrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla Bakanlık KEP adresine iletilmesi gerekir. Bakanlık başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. Bakanlık kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

· KEP aracılığıyla Bakanlığa iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

· Başvuru sahibi tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde iletilen belgelere ait orijinal evrakların eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusundan itibaren 10 yıl boyunca başvuru sahibine aittir.

· Başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması ve dilekçe ekinde gönderilmesi gerekmektedir.


ÖN ONAY ÖNCESİ BAŞVURU BELGELERİ

Şirketler ve işbirliği kuruluşları İçin

1. Rapor Desteği Ön Onay Başvuru Formu (EK BR-1)

2. Şirketler için Beyanname (EK BR-4), İşbirliği kuruluşları için Beyanname (EK BR-6)

3. Rapora ilişkin hizmet sağlayacak kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırladığı rapor örneği ve/veya hazırlanan rapor taslağı


ÖN ONAY SONRASI DESTEK ÖDEME BAŞVURU BELGELERİ

Şirketler İçin

1. Ödeme Talep Formu (EK BR-2)

2. Satın alınan rapor

3. Fatura veya harcamayı tevsik edici belge

4. Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belge (Banka onaylı olmalıdır)

5. İmza Sirküleri

6. Taahhütname (EK BR-3)

7. Bakanlık tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

İşbirliği Kuruluşları İçin

1. Ödeme Talep Formu (EK BR-2)

2. Satın alınan raporu

3. Fatura veya harcamayı tevsik edici belge

4. Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belge (Banka onaylı olmalıdır)

5. İmza Sirküleri

6. Taahhütname (EK BR-5)

7. Bakanlık tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler


DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

· Destek başvurularının ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir.

· Bütün EK BR’lerin şirket/işbirliği kuruluşu kaşesiyle kaşelenerek şirket/işbirliği kuruluşu imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan, temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

· İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin ve sözleşmelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.

· Çek ile yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

· Banka onaylı EFT, SWIFT, havale dekontu ile kredi kartı ekstresi aslı veya banka onaylı örneği ödeme belgesi olarak kabul edilir.

· Ödemelerin şirket çalışanı adına tahsis edilmiş şirket kredi kartı/hesap kartı ile yapılması durumunda ibraz edilen ekstrede kartın şirket kartı olduğuna dair bir bilgi yer almıyorsa, söz konusu kartın şirket kartı olduğuna ve şirket çalışanı adına tahsis edildiğine dair ilgili bankadan yazı alınması gerekmektedir.

· Destek kapsamında hizmet vermek üzere ön onay verilen şirketin/kuruluşun, fatura düzenleyen şirketin/kuruluşun ve ödemenin yapıldığı şirketin/kuruluşun aynı olması esastır. Faturayı düzenleyen şirket/kuruluş ile ödeme yapılan şirketin/kuruluşun farklı olduğu durumlarda iki şirketin/kuruluş arasındaki bağı gösteren belgenin ibrazı halinde ilgili harcama destek kapsamında değerlendirilir.
SORULARINIZ, DAHA FAZLASI VE PROJELENDIRME ISTEKLERINIZ ICIN LUTFEN BIZIMLE IRTIBATA GECINIZ...


Referans: http://www.dso.org.tr/userFiles/file/3-pazar_arastirmasi_kilavuz.pdf


LEVENE CONSULTING > LEVENE DANIŞMANLIK

www.leveneconsulting.co.uk

info@leveneconsulting.co.uk249 views0 comments